İcra ve Adli Yargı

İcra ve Adli Yargı Süreleri Uzatıldı

 

Dava, İcra, Şikayet, İtiraz süreleri 30 Nisandan 15 Hazirana Kadar Uzatıldı.

 

 

                                              CUMHURBAŞKANI KARARI

 Karar Sayısı: 2480

    Ekli ''Yargı alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen  Durma Süresinin Uzatılmasına Dair  Karar''ın yürürlüğe kanulmasına,7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince karar verilmiştir. 

 

                                               29 Nisan 2020

 

                                               Recep  Tayyip ERDOĞAN

                                                   CUMHURBAŞKANI 

 

 

Yargı alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen  Durma Süresinin Uzatılmasına  Dair  Karar

 MADDE 1- (1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını  önlemek amacıyla;7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda  öngürülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 01.05.2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden  değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

 

 

Paylaş