idare hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler;

İdare hukuku; kişi hak ve hürriyetlerinin , idareye karşı korunması ve dengelenmesini ele alan hukuk dalıdır. Kişi hak ve hürriyetleri korunması temelinde idari mekanizmanın işlemesi ve ilerlemesinin, ne şekilde yapılmasını gösteren idare hukukudur.

-Yürütmenin Durdurulması

-İptal Davaları (Güvenlik soruşturması ve her türlü haksız işlem iptal davaları)

-Tam Yargı Davaları

-Tazminat Davaları