m.city token davası data-sizes=

MAHKEME, M.CİTY TOKEN DAVASINDA KARAR VERDİ.

Mahkeme Socios Turkey Tek.Ve Dijital Paz. A.Ş. 'yi Socios Com verdiği taahhütleri yerine getirmediği sebebiyle sorumlu tuttu.

 

İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/546 esas sayılı dosyada  Kripto Varlıklarla ilgili  çok önemli bir karar verdi. 

Olay : 

SOCİOS.COM   taraftar token olarak bilinen ve  dijital varlıklara sahip olma imkanı sağlayan, dünyadaki kulüplerle anlaşıp taraftar tokeni çıkaran  ve kulüplerle ilgili söz hakkı, maç bileti  gibi imkanlar sağlayan   dijital  uygulamadır.  Socios.com  taahhüt vererek kampanyalarla   ön satış, locker room gibi  uygulamalarla  token edindiren uygulama M.City token de  sözleşme gereklerini  ve verdiği taahhütleri  yerine getirmeyip kullanıcıların   mağdur olmasına  sebep olmuştu. .Şöyle ki;

Sözleşme gereği Locker Room'a CHZ kilitleyen   kullanıcılar  Manchester  City  Fan Tokeni ile anlaşma yapıldığında  2021 şubat ayına kadar  200 CHZ’ye  1 tane  M.City tokena karşılık gelecek  şekilde satışa çıkacağı  Socios.com tarafından bildirilmişti. 

 CHZ coinin değerinin artması sebebiyle  Socios.com sitede  ''Dikkat Blue Manchester Soyunma Odası-Bilmeniz Gerekenler '' adıyla yaptığı açıklamada  ''CHZ Fan Tokenlara oranını değiştiriyoruz. Her  200 CHZ  için 1 taraftar token almak yerine 4 tane alacaksınız. Dağıtım noktasında her Fan Token  50 CHZ değerine sakip olacak'' açıklama yapmıştır.   

 ***ilgili açıklamaya göre her M.City tokeni satışa çıktığında  1 City= 50 Chz olacak şekilde satışa çıkacaktı.Socios.com  sitesininin  kullanım şartlarının 8.1.(ii) maddesinde ''Taraftar Tokenları , FIAT fiyatlarını belirlemek için  herhangi bir sabitleme olmaksızın , doğrudan yalnızca  önceden belirtilen  CHZ fiyatına  sabitlenir''  ibareleri  mevcuttur. 


Her ne kadar  Socios.com sitesinin  kullanım şartlarında önceden alınan tokenlar  CHZ fiyatına sabitlenir denilmişse de ve Socios sitesinde  1 M.City tokeni  50 CHZ olacak şekilde satışa çıkacağı belirtilmiş  ancak 25.05.2021, saat 14.00’te Chiliz Exchangede   1 adet  M.City Tokeni 10 CHZ eşit olacak şekilde  listelendi. Dolayısıyla  uzun süre CHZ'lerini  Locker Room'a kilitleyen  kullanıcılar   mağdur oldu ve zarar etti.    

DAVA;

Socios.com Türkiye iştiraki olan Socios Turkey. A.ş karşı aradaki zararın  bilirkişi marifetiyle  hesaplanarak kullanıcıya    aradaki zararı  M.City tokenin  satışa çıktığı gün,  gün kapanışı baz alınarak dolar kuru üzerinde  bazı kullanıcılar  için dava bazıları için icra takibi yoluna gittik.İcra takibimizin  kesinleşmesi sonucu   Socios Turkey Tek.Ve Dijital Paz. A.Ş.  18.08.2021 tarihinde 15. Asliye Ticaret  Mahkemesinde    menfi tespit (borçlu olmadıklarının  tespiti ) davası açtı.15. Asliye  Ticaret   Mahkemesinin verdiği görevsizlik kararına  yapılan itiraz üzerine dosya   İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi  44. Hukuk Dairesi  gitti. BAM 04.11.2021 tarihinde Asliye Hukuk Mahkemelerinin   görevli olduğuna  dair karar verdi. 

BAM kararı; 

''Görüleceği üzere, taraflar arasındaki işin her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olmadığı açıktır, zira davalının, davacı şirketin internet sitesinden dijital ortamda satın aldığı kripto paraların bedelinin tahsil edilememesi sebebiyle başlattığı icra takibine konu alacağın davalının ticari işletmesiyle ilgisi bulunmamaktadır.
Bu durumda TTK 4.maddesi uyarınca dava konusu uyuşmazlıkta görevli mahkeme, asliye ticaret mahkemesi olmadığından, alacağa konu işlemde tüketici işlemi sayılamayacağından, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. 

 

Görevsizlik kararı üzerine dosya İstanbul  7. Asliye Hukuk Mahkemesine tevzi edildi . Yargılama İstanbul  7. Asliye Hukuk 2021/546 Esas sayılı dosya üzerinde yürütüldü. Talepler  doğrultusunda dosya İstanbul Borsasından Kripto para uzmanı bir bilirkişi tevdi edildi. Bilirkişi yaptığı incelemelerde    davalı socios.com  verdiği taahhütleri   yerine getirmemesi üzerine kullanıcılarının  zarara uğradığını ve zararı hesaplayarak mahkemeye gönderildi.  Mahkemeye itirazlar doğrultusunda tekrardan dosyayı bilirkişi tevdi etti. Bilirkişi  ek rapor hazırlayıp mahkemeye gönderdi. 

  Bilirkişi raporunda; ''

Bu noktada Davalı Vekilinin yapmış olduğu; hesaplama yapılırken tüm döviz işlemleri ve borsalar gibi gün kapanışının dikkate alınması gerektiği itirazı, uzmanlık alanım dışında kaldığından dolayı bu hususa ilişkin değerlendirme takdiri Sayın Mahkemenize ait olacaktır.

Sayın Mahkemece bu talebin kabulü halinde eksik tanımlanan City tokeni bedeli; 1232 x 89 x 0,25794372= 28.283,01 USD olarak hesaplanacaktır.   döviz ve borsalar gibi gün kapanışını baz  alarak bir hesaplama yamıştır. 

İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesi  28.02 .2023 tarihli duruşmada; Davacı Socios Turkey Tek.Ve Dijital Paz. A.Ş.'nin  açtığı davayı menfi tespit davasını KISMEN KABUL(1716,99 dolar için ) , KISMEN RET (28.283,01 dolar için ) kararı verdi.Yani mahkeme kullanıcının zararı için açtığı 30.000 doların  bilirkişi raporu doğrultusunda  zararının  28.283 dolar olduğuna karar verdi. 

Ayrıca mahkeme davacı Socios Turkey Tek.Ve Dijital Paz. A.Ş'ni  yüzde 20 oranında kötü niyet tazminatı ödemesine hükmetti ve İcra dosyasındaki tedbirin kaldırılması kararını verdi. 

Mahkeme kararı ; 

G.D:Gerekçesi ekli gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;

1-Davacının davasının KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile; Davacının İstanbul 13. İcra Müdürlüğü'nün 2021/17237 Esas sayılı dosyasında 1.716,99-USD yönünden borçlu olmadığının tespitine, 
2-Fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,
3-İİK 72. Maddesi uyarınca reddedilen miktarın %20'sine denk gelen 5.656,60-USD kötüniyet tazminatının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine,
4-Konulan tedbirin kaldırılmasına,
5-Sair hususların gerekçeli kararda değerlendirilmesine,
Dair tebliğden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar,  taraf vekillerinin yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı.28/02/2023  

 

 

Bu kararla birlikte;
1-Kripto varlıklar  mahkeme tarafından tanınmıştır.  
2-Kripto varlık hesaplamalarını  döviz ve borsa gibi gün kapanışını baz alınarak hesaplanacaktır . 
3-Kripto Varlık Platformları,   kullanıcı  zararına yaptıkları işlemlerden sorumludur.
4-Mahkeme Socios Turkey Tek.Ve Dijital Paz. A.Ş'ni  SOCİOS.COM  şubesi kabul ederek sorumlu tutmuştur.
5-Kripto Varlık Platformlarının sözleşmeleri  ve verdikleri taahhütler  kendileri için bağlayıcıdır.İhtilaf  durumunda yasal yollara başvurulabilecektir.  
6-Kripto varlıklar  hakkında her ne kadar  regülasyon yapılmamış olsa da bu kararla birlikte  kripto  varlık işlemleriden doğan ihtilaflar   için yetkili  ve görevli mahkeme tespit edilmiştir. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av.Bünyamin İNCE

Paylaş