AYM , AİHM Başvuruları

Anayasa Mahkemesi, AİHM

Anayasa ve AİHM başvurularında hukuksal hizmetlerimiz;

Anayasa Mahkemesi temel olarak; kanunların, Cumhurbaşkanı kararnamelerinin ve TBMM İç tüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımından, Anayasa değişikliklerinin ise yalnızca şekil bakımından uygunluğunu denetleyen ve Anayasa şikayeti başvurularını karara bağlayan ve gerektiğinde Yüce Divan sıfatını kullanan yüksek mahkemedir. Türkiye'de ilk defa 1961 Anayasasında kendine yer bulan Anayasa Mahkemesi, günümüzde de kendisine tevdi edilen görevleri icra etmektedir. Hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz tüm işlem ve davaları Anayasa Mahkemesi'ne akabinde AİHM'e taşıyoruz.