İstinaf Mahkemesi Kararları

İstinaf Mahkemesinin; Onama, Bozma, Düzelterek Onama kararları paylaşıyoruz.

Devremülk Satış Sözleşmesi

Devremülk Satış Sözleşmesi

Devremülk Satış Sözleşmesinin Resmi Şekilde (Tapuda) Yapılmadığı Dolayısıyla Geçersiz Olduğu Kararı