Yargıtay kararları

Yargıtay kararları, Bozma kararları , Onama kararları

Uyuşturucu madde ticareti

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ

Suçunun ortaya çıkmasına yardımcı olan sanığa Etkin Pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiği

Yargıtay Bozma Kararı

Yargıtay Bozma Kararı

Hukuki ve yeterli olmayan gerekçe ile TCK 62. maddenin uygulanmaması bozmayı gerektirir

HAGB

HAGB Mahkumiyet Değildir

Yargıtayın, Sanığın Adli Sicilinde yer alan HAGB nin Mahkûmiyet Kararı Olmadığına Dair Kararı

topuklu iş kazası

İş Kazası

İşçinin işyerinde topuklu ayakkabıyla merdivenlerden düşmesi iş kazası sayılır.

işverenhaklıfesih

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İşveren, babasının adına imza atıp bankada para çeken işçinin söz. haklı nedenle feshedebilir.

Tahliye Taahhütnamesi

Hukuk Gene Kurul Kararı

Tahliye Taahhüdündeki Tarihlerin Sonradan Tamamlanması Belgenin Geçersizliğini Gerektirmez.

adil yargılanma hakkı

ADİL YARGILANMA HAKKI

Sanığa, ifadesini esas mahkeme huzurunda vermek isteyip istemediğinin sorulmaması bozma nedenidir.