ceza hukuku , kişi özgürlüğü

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler;

Ceza yargılaması kişilerin özgürlüğüyle doğrudan bağlantılı olması sebebiyle hukuki yardıma o anda ve en çok ihtiyaç duyulan alandır. Ceza hukuku ilk aşamadan itibaren hukuki desteğe ihtiyaç duyulan ve her aşamada avukatla takip edilmelidir. Ceza yargılamasının soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yapılan arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama , para cezaları ve hapis cezaları kişilerin mal varlığını ve özgürlüğünü kısıtlar. Yine ceza hukukunda hak kaybı yaşanması için verilen ara kararlar ve kararlar süreleri içinde ( itiraz , istinaf ve temyiz) üst mahkemelere taşınmalıdır. Tüm bu aşamalarda herhangi bir hak kaybı olmaması sebebiyle kişiler hukuki yardım almalılar. Ceza hukuku alanında kolluktan mahkeme aşamasına kadar en hızlı şekilde sorunlarınızı takip edip çözümler sunuyoruz. Hukuki olmayan ve aleyhe olduğunu düşündüğümüz her mahkeme kararını sırasıyla tüm hukuki yolları tüketerek AİHM ‘ye taşıyoruz.

-Tutuklamaya itiraz başvurusu

-Yakalama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz

-Usulsüz elkoyma ve arama kararlarına itiraz

-Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiliği

-Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği 

-İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları

-Sulh Ceza, Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren tüm işlerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.