iş hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler;

-İş sözleşmeleri ve iş tüzüklerini düzenlemek

-İş Kanununun uygulaması hakkında her türlü analiz yapmak ve görüş bildirmek

-İş kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak

-İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve İş İhtilafları hakkında hukuki görüş beyan etmek

-İş Sağlığı ve Güvenliği, ayrımcılık ve taciz, disiplinle ilgili hususlarda gerekli desteği sağlamak,

-İş sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteği sunmak

-İş hukuku davalarında (işe iade, kıdem, ihbar tazminatları ve her türlü işçilik alacağı) müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil etmek.